Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prevence před lesními požáry

Hasiči během letních měsíců častěji zasahují u požárů lesního porostu, hrabanky nebo suché trávy. Většina těchto požárů je způsobena lidskou nedbalostí, ať již při rozdělávání ohně nebo odhozením nedostatečně uhašených nedopalků cigaret. Bohužel se vyskytují i případy úmyslně založených požárů v lesích. 
Lesní požáry se hasičům obtížně likvidují, protože k nim zpravidla dochází v těžko dostupném terénu, kde mnohdy není možné plně nasadit požární techniku. Problém je i v případě požáru lesní hrabanky, kdy může dojít k nepozorovanému šíření pod povrchem na všechny strany. 
Obrazek
V období extrémního horka a sucha by lidé měli dodržovat pravidla, která zabrání vzniku požárů. V první řadě je přísný zákaz kouření, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně na lesních pozemcích a do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesního pozemku, to samé platí i pro přírodní prostředí. Spolehlivým iniciátorem požáru je i odhozený nedopalek cigarety, proto je přísný zákaz odhazování hořících nebo doutnajících předmětů na lesních pozemcích a ve volné přírodě. Lidé by neměli porušovat zákaz táboření na lesních pozemcích a ve volné přírodě mimo vyhrazená místa. Při rozdělávání ohně by mělo být vybráno naprosto bezpečné místo i povrch, např. hliněný podklad a ohniště by mělo být důkladně odděleno od okolního prostředí (např. obložením kameny, vyhloubením zeminy). Oheň by se neměl zakládat pod větvemi stromů, na suché trávě nebo kořenech stromů. Lidé by měli dbát na důkladné uhašení ohniště, nejlépe po uhašení důkladně prolít vodou.

Lidé by se měli chovat opatrně všude tam, kde by mohlo jejich nezodpovědné počínání skončit požárem. Za mimořádně suchého počasí však postačí k zapálení vyschlého porostu i výfuk osobního automobilu, který vyschlou trávou projížděl. Výjimkou nejsou ani požáry podél železniční trati, kdy od projíždějícího vlaku odskočí jiskra a způsobí požár travnatého porostu.
(použito od HZS Královehradeckého kraje)